fbpx
 • 1. Onur Özden Web Çözümleri (onurozden.com.tr) üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan iptal ve iade koşullarını ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
 • 2. Alıcılar, satın aldıkları hizmetin satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
 • 3. Paytr ödeme sağlayıcısı aracılığıyla yapılan (online ödeme) taksitli satın alımlarda komisyon ücreti masrafı alıcılar tarafından ödenecektir.
 • 4. Satın alınan her bir hizmetle alakalı tüm bilgiler, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının siparişinde girdiği bilgilere teslim edilir. Bu süre içinde hizmet teslim edilmez ise, alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
 • 5. Satın alınan hizmet, eksiksiz ve anlaşmada belirtilen detaylarla beraber teslim edilmek zorundadır.
 • 6. Satın alınan hizmetin sunulmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN HİZMET BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

 • 7. Alıcı, satın aldığı hizmet bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının hizmeti teslim yükümlülüğü sona erer ve sipariş iptal edildi olarak işaretlenir.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

 • 8. Hizmet teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan hizmet bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu hizmette kendisine sunulanları 3 gün içerisinde SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE HİZMET SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

 • 9. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve hizmet süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, hizmetin benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi banka havale/eft ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine havale/eft yöntemiyle bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde hizmet bedeli bankaya veya Alıcı’nın belirteceği banka hesabına iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

ALICININ HİZMETİ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 • 10. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce hizmetin eksiksiz ve talebindeki gibi olduğunu kontrol edecektir. Alıcı hizmet teslim edildikten sonra hizmette yapılacak revizenin ücretli olduğunu kabul eder. Cayma hakkı kullanılacaksa hizmet kullanılmamalıdır. Hizmet ile birlikte Fatura da iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI:

 • 11. ALICI; satın aldığı hizmeti, hizmette eksik/yanlış olması durumunda teslim edildiğinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya web sitesinin iletişim sayfasında belirtilen iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı sadece hizmetin eksik veya hatalı olması durumunda geçerlidir.

12. SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

 • 13. Alıcının satın aldığı hizmet, bu 14 günlük süre siparişin tamamlandı olarak işaretlendiği tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
 • 14. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.
 • 15. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve hizmetin işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak hizmetler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

 • 16. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen hizmetin faturası, (İade edilmek istenen hizmetin faturası e-fatura ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iptal/iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
 • 17. İade formu ile iade edilecek hizmette sunulan tüm bilgiler ve hizmet içeriği eksiksiz ve doğru olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:

 • 18. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde hizmeti iade almakla yükümlüdür.
 • 19. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle hizmetin değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde hizmetin usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
 • 20. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK HİZMETLER

 • 21. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan (yazılım, anahtar teslim web sitesi (diğer adıyla kurumsal web tasarım), optimizasyon hizmeti, tek seferlik ve aylık seo hizmeti vb.) ve geri gönderilmeye müsait olmayan, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da yönetmelik gereği mümkün değildir.
 • 22. Yazılım lisansı vb. hizmetlerin iade edilebilmesi için hiç kullanılmamış olmaları gerekir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 • 23.ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT

 • 24.Banka Havalesi, EFT (Elektronik Fon Transferi) veya FAST işlemi yaparak, QNB Finansbank (Enpara Kurumsal) bankası hesabımıza (TL biriminde) yapabilirsiniz.
  Banka Bilgileri:
  Banka Adı: Enpara (Qnb Finansbank)
  İsim: Mahmut Onur Özden
  IBAN: TR09 0011 1000 0000 0094 8677 04
 • 25. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, online peşin ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz.
X

Hemen Teklif Alın

profesyonel
çözümler

Kurumsal Yazılım Firması mı Arıyorsunuz?
Bilgi almak ve ihtiyaçlarınızı karşılayan kaliteli çözümlerimizle tanışmak için formu doldurmanız yeterli.