cta-pattern

Üyelik Sözleşmesi

GÜNCELLENME TARİHİ: 15.08.2023 17:07

Madde 1: Taraflar

Satıcı: Mahmut Onur Özden

Ünvan: Mahmut Onur Özden

Vergi No: 6820234590

Adres: Adalet Mah. Manas Bulvarı No:47 B İç Kapı No : 2809 Bayraklı/İzmir

ÜyeSatıcıya ait onurozden.com.tr alan adlı internet sitesine üye olan kişi.

İşbu sözleşme yukarıda bilgileri verilen taraflar arasında, tarafların serbest iradeleriyle akdedilmiştir. Satıcının yukarıda belirttiği, üyenin ise web sitesi üzerinden bilgilerini verdiği adresleri resmi tebligat adresleri olup taraflar adres değişikliklerini en geç 3 gün içerisinde sözleşmenin diğer tarafına bildirmekle yükümlüdür. Tarafların bu yükümlülüğe uygun davranmaması durumunda işbu sözleşmede yer alan adreslere yapılan tebligatlar sözleşmenin o tarafı adreste bulunmasa bile o adrese ulaştığı tarihte yapılmış sayılır.

Madde 2: Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

 Bu sözleşmenin konusu üyenin satıcıya ait olan onurozden.com.tr sitesinden yararlanmasının, üyenin bu site üzerinden işlem yapmasının koşullarının belirlenmesidir.

Madde 3: Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 

3.1. Üye satıcıya ait olan onurozden.com.tr adlı internet sitesine üye olmak amacıyla internet sitesi üzerinde yer alan “Kayıt Ol” bölümü üzerinden giriş yaparak talep edilen bilgileri eksiksiz olarak vermekle mükelleftir. Üyelik oluşturulurken verilen bilgilerin doğruluğundan üye sorumlu olup verilen bilgilerdeki yanlışlıklar sebebiyle doğabilecek olan tüm zararlardan veya cezalardan üye sorumludur. Üye kaydı sırasında işlenen kişisel verilere ilişkin aydınlatma metni üye kaydının yapıldığı ekran üzerinde ayrıca sunulmuştur. Üyenin siteye bir başka kişinin bilgileri ile üye olması durumunda bundan doğan tüm sorumluluk üyeye aittir. Satıcı dilerse üyeden istediği yöntemle kimlik teyidi yapmasını talep edebilir.

3.2. Üye siteye üyelik yaptığı kullanıcı adı, e-posta adresi, parola gibi bilgilerinin güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Üyenin bu bilgilerinin üyeden başka kişilerin eline geçmesi sebebiyle üyenin uğrayabileceği tüm zararlardan üyenin kendisi sorumludur. Yine üyenin bilgilerinin üyenin güvenlik zafiyeti sebebiyle başka kişilerinin eline geçmesi sebebiyle satıcının uğrayacağı tüm zararlardan da üye sorumludur. Üye üyelik hesabında olağan dışı bir kullanım tespit ettiği durumda bu durumu derhal satıcıya haber vermekle yükümlüdür.

3.3. Üye oluşturduğu üyelik hesabı ile satıcıya ait olan onurozden.com.tr sitesinden yararlanabilir ve alışveriş yapabilir. Satıcı üyeye herhangi bir ürünü satma veya stokta ürün bulundurma taahhüdü vermez. Satıcı dilediği zaman site içeriğini, sitede sattığı ürünleri, ürün kategorilerini, internet sitesi ile ilgili olarak her şeyi değiştirebilir.

3.4. Üye satıcıya ait olan internet sitesini kullanırken Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm kanunlarına, ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun davranmakla yükümlüdür. Üyenin bu kurala aykırı davranışı sebebiyle doğabilecek olan tüm cezai, hukuki ve idari sorumluluklar üyeye aittir.

3.5. Üyenin satıcıya ait internet sitesi üzerinde yapacağı tüm yorumlar genel ahlaka, kamu düzenine, mevzuat hükümlerine uygun olacak olup nefret söylemi içeren veya başkalarına taciz amacını taşıyan yorumlar yapılmayacaktır. Üyenin internet sitesi üzerinde yapacağım tüm yorumların hukuki, idari ve cezai sorumlulukları üyeye ait olup satıcı dilediği zaman gerekçe göstermeksizin üye yorumlarını kaldırma hak ve yetkisine sahiptir.

3.6. Üye satıcıya ait internet sitesi üzerinden satın aldığı ürünleri kopyalamayacak, bu ürünlerde satıcının münhasır olarak bulunan fikri ve sınai tüm haklarının, telif haklarının tamamına saygılı davranacaktır. Satıcının tescilli markaları, internet sitesi tasarımı ve diğer tüm hakları da bu koruma kapsamındadır.

3.7. Satıcı hiçbir gerekçe göstermeksizin üyenin internet sitesi üyeliğine son vermek hakkına sahiptir. Üyenin internet sitesi üyeliğine son verilmesi anında üyenin onaylanmış ve bedeli ödenmiş siparişleri var ise bu siparişlerdeki hizmet tamamlanır veya sipariş bedeli iade edilir. Üyenin üyeliğinin bu maddeye göre sona erdirilmesi durumunda üye satıcıdan hiçbir talepte bulunamaz.

3.8. Satıcıya ait internet sitesinin alınması gerekli olan tüm güvenlik önlemleri satıcı tarafından alınmıştır. Üye kendi bilgisayar ve sistemlerinin, yazılımların güvenliğine ilişkin önlemleri almakla kendisi yükümlüdür. Üyenin alması gereken önlemleri alması sebebiyle satıcıya ait internet sitesini kullanırken meydana gelebilecek olan tüm zararlardan üye sorumludur.

3.9. Satıcı tarafından internet sitesi üzerinden yayınlanan tüm politikalar, kullanım koşulları vb. tüm doküman site üzerinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Satıcı bu üyelik sözleşmesinde dilediği zaman tek taraflı olarak değişiklik yaparak üyelik sözleşmesini güncelleyebilir. Üye internet sitesine eklenen veya güncellenen bu belgelerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kendisi açısından da bağlayıcı olduğunu kabul eder.

3.10. Taraflar arasında uyuşmazlık çıkması halinde satıcının ve satıcının hizmet aldığı tüm hizmet sağlayıcıların kayıtları, bilgisayar ve dijital kayıtları taraflar arasında mühasır delil olarak kabul edilmiştir.

3.11. Satıcı sahtelik veya dolandırıcılık şüphesi taşıdığını düşündüğü tüm siparişleri iptal etme hak ve yetkisine sahiptir. Satıcının bu iptal hakkını kullanması sebebiyle üye satıcıdan hiçbir tazminat veya benzeri talepte bulunamaz.

3.12. Üye satıcının internet sitesi üzerinden yapacağı işlemlerde bir başka üçüncü kişinin kredi kartı bilgilerini hak sahibi kişinin bilgi ve rızası dışında kullanmayacağını, bu şekilde bir kullanım yapması durumunda bundan doğan tüm cezai, hukuki ve idari sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

3.13. Üyenin internet sitesine üye olurken kullandığı e-posta adresine yapılacak olan tebligatlar iş bu sözleşme ve üye ile satıcı arasındaki diğer sözleşmeler açısından resmi tebligat hükmünde olacaktır.

3.14. Üye bu sözleşmeden doğan hak ve borçlarını temlik, devir edemez. Üyenin ölmesi durumunda işbu sözleşme kendiliğinden sona erer. Üyenin ölümünün mirasçıları tarafından resmi olarak satıcıya bildirilmesi durumunda üye kaydı silinir.

3.15. Satıcı’nın bu Sözleşme ile yüklendiği sorumluluk kusurlu sorumluluktur. Satıcı kusuru ispatlanmayan hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz. Üyenin faaliyet yürüttüğü sektörde / iş kolunda reklam yasağı veya hizmet kapsamında yer alan bir yasak bulunması halinde işbu yasaklar konusunda bilgilendirme ve bilgilendirme eksikliğinden kaynaklı sorumluluk Üyeye aittir. Eğer üretilecek olan içerik varsa bu içerik Üye’nin onayına tabi olduğu için onay almış içeriklerin tüm yasal sorumluluğu Üye’dedir.

3.16. Üyenin sipariş vermesi sonucunda sunulan hizmet, şifre ve web sitesine ait bilgilerin Üye’ye teslim edildiği andan itibaren sona ermiş sayılır. İlgili bilgilerin tesliminden itibaren Satıcı’nın sorumluluğu sona erer. Teslim anına kadar olan sorumluluk kusurlu sorumluluktur. Satıcı kusurlu olmadığı bir hususta sorumlu tutulamaz.

3.17. Sözleşme süresi içerisinde gerçekleşecek olan bir siber saldırı nedeniyle Üye’nin zarara uğraması halinde Üye’nin ya da üçüncü şahısların uğradığı zararlardan Satıcı sorumlu değildir. Tüm zararlarda ve yasalara karşı sorumlulukta Üye tam ve tek başına sorumludur.

3.18. Satıcı, gizli ve kişisel verileri paylaşmamak koşuluyla ve işbu sözleşme haricinde onaya ihtiyaç kalmaksızın sunduğu hizmeti, referans olarak web sitesi, ticari iletiler, sosyal medya platformları, forum siteleri vb tüm yazılı, görsel ve internet mecralarında kullanabilir. Referans kısmında Üye’ye ait web sitesi bağlantısı, logo ve hizmet alan gerçek veya tüzel kişinin isminin ayrıca gerektirdiği durumlarda Google PageSpeed Insights test sonucunun kullanılmasına Üye açık rıza gösterir ve kabul eder.

3.19. Hizmetin yerine getirilmesi esnasında Üye, Satıcı’ya ait web sitesi üzerinden veya herhangi bir ileti uygulaması ile paylaştığı kişisel verilerin, zorunlu olan üçüncü kişilerle paylaşılmasına açık rıza gösterir. Kişisel verilerin depolanması ve korunmasında Kişisel Verileri Koruma Kanunu hükümleri uygulanır. Müşteri paneli, domain ya da hosting vb uygulamaların giriş bilgileri gibi doğrudan hizmetle alakalı olmayan ancak Üye tarafından Müşteri’ye verilen giriş bilgileri Satıcı tarafından amacına uygun olarak kullanılır. İşbu verilerin çalınması ya da üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmiş olması halinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı’nın yasalara karşı sorumluluğu sadece kusuru ile sınırlıdır. Üye şahsi veya kurumsal tüm bilgilerinin üçüncü kişilere karşı korunmasında tek başına ve tam sorumludur.

3.20. Satıcı, işbu sözleşmenin kapsamında olmayan ancak sunduğu diğer hizmetler ile alakalı olarak reklam ve tanıtım amacıyla Üyeye ait e-posta ve irtibat numaralarına ticari ileti gönderebilir ve Satıcıya ait 0 850 241 90 38 numaralı telefon veya Whatsapp hattı ile irtibat kurabilir. Üye işbu kanallarla yapılacak olan ticari iletilere, reklam ve tanıtımlara işbu sözleşmenin imzası ile açık rıza gösterir.

3.21. Eğer Üye tarafından verilen siparişteki ürün kapsamında ise, sunulan hizmetin tesliminden sonra Satıcı tarafından Üye’ye WordPress eğitimi verilecektir. İşbu eğitim Google Meet programı üzerinden ve en fazla 5 katılımcı ile ve ekran paylaşımı yapılarak gerçekleştirilecektir. Üye, Satıcı tarafından verilecek bu eğitimin kayda alınarak arşivlenmesini işbu sözleşmenin imzalanmasıyla kabul etmiş sayılır ve bu kayıt ile ilgili tüm hakların Satıcı’ya ait olduğunu kabul eder. Bu madde kapsamında alınacak kayıtla alakalı Üye, Satıcı’dan hiçbir hak ve talepte bulunamaz ancak alınan kayıt talep halinde Üye ile paylaşılır.

3.22. Sunulan hizmete dair fatura, Satıcı tarafından, Vergi Usul Kanunu 231. Maddesine göre hizmetin teslimi ve ödemeyi takip eden azami 7 gün içerisinde düzenlenecektir. Satıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan hatalarda Satıcı sorumlu değildir.

3.23. Eğer Üye tarafından verilen siparişteki ürün kapsamında ise, Hizmetin tamamlanması ve sipariş tesliminin Üye’ye e-posta ile bildirilmesinden sonra 3-7 gün içerisinde web sitesinde teknik bir sorun ortaya çıkması halinde ücretsiz olarak Satıcı tarafından inceleme yapılır. İnceleme sonucunda tespit edilen sorunun Satıcı’nın çalışmasından kaynaklı olduğunun anlaşılması halinde Satıcı sorunu ücretsiz olarak çözmekle yükümlüdür ancak sorunun kaynağı üçüncü kişilerle alakası ile bu durumu Satıcı, Üye’ye yazılı olarak bildirir. Eğer Üye söz konusu sorunun düzeltilmesini talep ediyorsa bu hizmet ek ücrete tabidir. Ücretlendirme haricen yapılır.

3.24 Üye, web sitesini kullandığı andan itibaren; güvenlik, reklam, istatistik ve doğrulama gibi amaçlar nedeniyle aşağıda yer alan üçüncü şahıslarla kişisel verilerinin paylaşılmasını ve bu verilerin yurtdışı sunucularda depolanması ile transferini bu sözleşmeyi onaylayarak kabul eder.

a) CleanTalk Spam Protect

b)Wistia

c) Yandex Metrica

d) Elementor

e)WooCommerce

f) HubSpot

g)Google Analytics

h) PixelYourSite

ı) Wordfence

i) Cloudflare

3.25 Üye, aldığı hizmetle ilgili bir şikayeti ya da hizmette ayıp olması halinde web sitesi ile irtibata geçmeyi kabul ve taahhüt eder. İrtibata geçilmesinin ardından yapılan kontrollerde ayıp çıkmaması ya da web sitesinin kusurlu olmaması halinde sosyal medya, yazılı ve görsel basın gibi hiçbir iletişim aracında web sitesi aleyhine propaganda ve söylemde bulunmayacağını aksi halde ticari itibarın uğradığı zararı tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 4: Sözleşmenin Sona Ermesi

4.1. İşbu sözleşme üyeliğin üye tarafından veya satıcı tarafından sona erdirilmesi ile sona erer. Satıcı dilediği zaman hiçbir gerekçe göstermeksizin üyelik sözleşmesini sona erdirebilir.

4.2. Üyelik sözleşmesinin satıcı tarafından sona erdirilmesi durumunda üye satıcıdan hiçbir tazminat veya benzeri ödeme talebinde bulunamaz.

4.3. Üye işbu üyelik sözleşmesini dilediği zaman gerekçe göstermeksizin sona erdirebilir.

4.4. Üyelik sözleşmesi sona erse bile satıcı üyelik sözleşmesinin devamı süresince doğan tüm zararlarının veya alacaklarının tazminini ve tahsilini üyeden talep edebilir.

Madde 5: Gizlilik

5.1. Üye üyelik ilişkisi sebebiyle edindiği ve satıcı açısından gizli bilgi olarak değerlendirilebilecek olan bilgileri satıcının yazılı onayı olmaksızın ifşa edemez, bu bilgileri hiçbir gerçek veya tüzel kişiye aktaramaz.
5.2. Üyenin kişisel verileri satıcı tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanuna uygun olarak işlenmekte olup üyeye gerekli olan aydınlatma ayrıca yapılmıştır.

Madde 6: Uyuşmazlıkların Çözümü

Taraflar arasında akdedilen işbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar (Sözleşmenin ihlali, feshi veya geçersizliğine ilişkin uyuşmazlıklar dahil olmak üzere) Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca çözümlenecektir. Tahkim yeri Ankara/Türkiye’dir. Tahkim dili Türkçe’dir. Uyuşmazlığın esasına Türk Hukuku uygulanır. Hakem sayısı 3’tür.

 1. b) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve TBB Tahkim Yönergesi uyarınca tahkim kararları kesin ve bağlayıcıdır.
 2. c) Bu sözleşmede yer almayan konularda, yasal mevzuat hükümleri tamamlayıcı olarak uygulanacaktır.

Madde 7: Yürürlük

İşbu sözleşme üyeye satıcıya ait internet sitesi üzerinden sunulmuş olup üye tarafından kabul edilmiş ve kabul beyanını içeren kutucuğun işaretlenmesi ile üye tarafından üyelik kaydı yapılmıştır. Bu sözleşme üyelik kaydının yapılması ile birlikte yürürlüğe girmiştir.

Bize Ulaşın

Dijital Potansiyelinizi Keşfedin!

Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için formu doldurmanız yeterli. Uzman ekibimiz hızlıca dönüş sağlayacak.

  Yenilikçi Çözümler

  Web sitenizin hak ettiği performansı görmek için yenilikçi çözümlerimizle tanışın.

  Yanıtla
  1
  Whatsapp Destek Hattı
  Merhaba!
  Onur Özden Web Çözümleri müşteri temsilcisi ile iletişime geçmek için bu mesajı yanıtlayın.